Vítejte na stránkách největší soukromé sbírky českého moderního umění

GALERIE ZLATÁ HUSA spravuje jednu z největších soukromých sbírek umění v Čechách, která nejen pro svůj značný rozsah, ale i díky bohaté a otevřené struktuře patří k nejvýznamnějším kolekcím v zemi. Vladimír Železný ji začal budovat zhruba v roce 1997. Tehdejší trh nabízel řadu vynikajících děl, která byla postupně restituována ze státních fondů. Znovunabyté poklady získali  potomci původních sběratelů a tito je většinou z různých osobních i společenských důvodů  vkládali do aukcí. Dalším významným zdrojem akvizic byly samotné ateliéry umělců generace 60.let, které Vladimír Železný znal a obdivoval už jako mladý publicista a novinář. Základní fond čítající přibližně 1000 děl byl soustředěn už do roku 2000. V prvních letech nového milénia pak dosáhl počtu1500 položek.

V současnosti je akviziční program soustředěn na doplňování některých proudů a jmen, která jsou stále obtížně a jen příležitostně dostupná . Galerie Zlatá husa vystavuje své sbírky jednak ve svém sídle, kde se konají v průměru tři výstavy ročně. Dvě jsou pravidelně zasvěceny vlastním fondům a jedna představuje osobnost spjatou s činností galerie/ viz - Historie/. Umění do začátku 2. světové války představily dvě výstavy přímo na půdě galerie, jež se z prostorových důvodů věnovaly výhradně nejhodnotnějším dílům do roku 1938–1939. Další významnou součást sbírky tvoří kolekce umění 60. let, kterou diváci znali zpočátku pouze z několika monografických expozic. V roce 2004 se uskutečnila zatím nejrozsáhlejší expozice z fondů galerie, a to na půdě Domu umění města Brna, kde jsme vystavili na tři sta děl z období 1958 - 1975. Od této události se pak datuje spolupráce s regionálními galeriemi, která se v průběhu několika let rozšířila a otevřela dalším institucím - /OGV Karlovy Vary, Galerie hl.města Prahy, OGV Jihlava, atd./ 

Naše kolekce je také významným zdrojem materiálu pro výstavy jiných institucí, které se často na nás obrací s žádostni o zápůjčky. Do dnešních dnů realizovala Galerie už více jak 190 výpůjčních smluv, z nichž většina obsahovala nad pět položek.  Kromě obrazů, plastik a prací na papíře disponujeme také řadou vynikajících ukázek  českého skla a nábytku od baroka k dnešku, který byl rovněž vystavován v mezinárodních kontextech.