JIŘÍ NAČERADSKÝ - ŠEDESÁŤÁ LÉTA A SOUČASNOST

30.05.2011 16:48

Obrazy Jiřího Načeradského ze sbírky Galerie Zlatá husa a jeho aktuální tvorbu jsme soustředili na výstavě trvající až do 19.července. Sousedství dvou časově vzdálených epoch jeho tvorby vytvořilo zajímavou atmosféru a možnost srovnání původního potenciálu jeho figurálního projevu a současného zralého díla, i jeho setrvalou snahu o diagnostiku partnerských vztahů, která se objevovala jako jeho závažné téma už v šedesátých letech.

—————

Zpět