Přírůstky 2010 / Leden - Březen 2011

05.01.2011 15:53

V loňském roce se GZH podařilo získat opět několik významných akvizic, kterými soustavně doplňujeme mezery v naší kolekci. Využíváme také zvláštních událostí na trhu, kdy se objeví zcela překvapivě díla umělců v našich sbírkách zastoupených, jsou však natolik závažná, že nelze takovou výzvu obejít. Za příklad může sloužit úspěšná dražba dvou rozměrných děl Adrieny Šimotové v Dorortheu / Poznamenaná hlava I a II z roku 1988/. Na společném aukčním dni Vltavín/Kodl se nám podařilo získat vynikající dílo Alfréda Justitze Poslední večeře z roku 1918 a přelomovou práci Vlastimila Beneše Ukřižování z roku 1946.

 

 Adriena Šimotová

 Dorotheum 19. září 2010

 

 

 Alfréd Justitz a Vlastimil Beneš

 Galerie Kodl 28.11.2010 Aukční den 65.

 

—————

Zpět