Odborné posudky

Odborné posudky

Zpracujeme odbornou uměleckohistorickou analýzu Vámi předloženého díla a v případě nutnosti zajistíme i chemickotechnologický průzkum.