2003

Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

Organizační struktura:

 Správní rada

 PhDr.Vadimír Železný  – předseda správní rady

Jan Mach  – člen správní rady

Prof. Jiří Načeradský  – člen správní rady

PhDr.Jitka Vitásková  – revizor

  

PhDr.Magdalena Juříková

ředitelka NFG

 Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění 20.století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

 Výstavní činnost:

 1/

Antonín Málek

Práce z šedesátých let /18.1 – 31.3./

Výstava vznikla ve spolupráci s autorem, který žije v SRN. V Čechách zůstalo zachováno několik děl z období před jeho emigrací, které se podařilo soustředit jak ze soukromých rukou, tak také ze státních galerií včetně Národní. Stala se tak první retrospektivní výstavou Antonína Málka na našem území a představila jeho tvorbu ze sledovaného období téměř v úplnosti.

K výstavě vyšel katalog s rozhovorem a soupisem vystavených prací, včetně biografického a bibliografického aparátu s 30 celostránkovými reprodukcemi. Vydání katalogu umožnila Nadace Nova svým finančním příspěvkem.

 

2/ České umění 1908 – 1938 / 23.9. – 31.3.2004/

V září byla zahájena obnovená expozice umění klasické moderny, která přinesla také několik obrazů a plastik z našich sbírek dosud nevystavených. Celý průřez významnou etapou vývoje českého moderního umění měl i tentokrát ohlas u veřejnosti a návštěvnost zcela srovnatelnou s premiérovou expozicí.

Vynikající díla klasiků moderny Filly, Špály, Kubišty, Čapka a dalších jsou poutavou podívanou a lákají návštěvníky znovu a znovu.

 

 Restaurování a péče o sbírku:

V průběhu roku bylo realizováno desítky restaurátorských zásahů na sbírkových předmětech, které provedly kmenoví restaurátoři NFG ak.mal Mgr. Pavel Blattný a ak.mal. Tomáš Lahoda. Rozsah prací je dokumentován v jednotlivých restaurátorských zprávách a dennících, které jsou součástí zpracovávané dokumentace sbírky. Ta stále funguje jako podvojná – v elektronické i papírové podobě.

Fotografická dokumentace děl byla rozšířena o další položky. Jsou foceny na diapozitivy a fotografie zároveň.

Bylo zahájeno skenování jednotlivých diapozitivů u firmy FSP Repro se záměrem vydat katalog všech děl. V první etapě vznikne katalog zaměřený na šedesátá léta minulého století v souvislosti s výstavou připravovanou ve spolupráci s brněnským Domem umění, který nám poskytne své rozsáhlé výstavní prostory.

Pro katalog výstavy připravuje ředitelka NFG průběžně odbornou dokumentaci s podrobným historiografickým aparátem.

Vedle restaurování byly získané prostředky vloženy také do průběžné obnovy rámů a zasklení prací na papíře, některé depozitáře byly vybaveny novými regály a prošly i dalšími úpravami po znehodnocení povodní , zejména v 1. podzemním podlaží.

 

Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatury:

Vzhledem ke kvalitám sbírky se neustále množí žádosti o zápůjčky našich děl k domácím i zahraničním výstavám. Vedle toho jsme také vyhledávaným zdrojem ilustračního materiálu pro nakladatelství zaměřená k dějinám českého umění, kterým poskytujeme bezplatně podklady z našeho archivu. Tím zároveň plníme funkci propagace této významné soukromé sbírky. Ředitelka NFG poskytla také řadu rozhovorů pro tištěná i elektronická média v souvislosti s otevřením výstav a poskytla materiály novinářům píšícím o sbírce v denním i jiném periodickém a odborném tisku.

 

 

Přílohy:

 

  

     Pohled do expozice „České umění 1908 – 1938“

 

V Praze 1.3.2004