2004

 Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

 

Organizační struktura:

 

Správní rada

 

PhDr.Vadimír Železný – předseda správní rady

Jan Mach  – člen správní rady

Prof. Jiří Načeradský – člen správní rady

PhDr.Jitka Vitásková – revizor

 

PhDr.Magdalena Juříková

ředitelka NFG

 

 

Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění 20.století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

 

Výstavní činnost:

 

Pocta Bohumilu Hrabalovi /27.3. – 31.8.2004/

Ve sbírce AA se nachází celá řada děl, která svou poetikou a obrazností evokují atmosféru Hrabalových děl. K výročí se nám podařilo soustředit zajímavý a chronologicky logicky uspořádaný materiál, který navodil situace z jeho románů a povídek, nebo připomněl jeho nejbližší souputníky /např. Vladimíra Boudníka, Jiřího Koláře, a.j./

Na úvod výstavy promluvil PhDr.Vladimír Vodička, zakladatel dovadla na Zábradlí, kterého pojilo s Hrabalem tvůrčí přátelství.

 Jiří Kolář: Automat Svět, 1966

 

„Šedesátá“ Dům umění města Brna / 10.9. – 17.10/

Výstava, která svým rozsahem byla a zřejmě zůstane historicky nejvýznamnějším projektem NFG proběhla za zvýšené pozornosti návštěvníků i médií na brněnské půdě. Poprvé představila ve výběru 250 děl kolekci 60.let z našich sbírek..

Teprve tato výstava představila sbírku v mimořádném rozsahu, jaký umožňuje velkorysý prostor Domu umění města Brna. Při jejím koncipování jsme se v první řadě pokusili zachovat široké spektrum výtvarných názorů a cest a stejně tak zajímavá vybočení jednotlivých autorů a jejich rázná i nenápadná nakročení k novým experimentům. To samozřejmě souvisí s podstatou sbírky samotné, od začátku budované s ohledem na co nejhlubší ponor do fenoménu 60. let a s pečlivou pozorností k vývoji některých jednotlivců, k jejichž dílu existoval neomezený přístup.

Vzhledem k tomu, za jak krátkou dobu se podařilo celou kolekci soustředit, nelze představit žádný komplexní obraz této epochy, nicméně jsme se snažili vystavit maximum kvalitních a pro toto období příznačných děl. Některé  obrazy a plastiky, jež se mnohokrát objevily na důležitých souhrnných výstavách 90. let, doplnila řada méně známých a dokonce i nikdy nepublikovaných prací, které jsme získali právě se záměrem co nejvíce zdůraznit onu živou a téměř neohraničenou orchestraci celého relativně svobodného a kulturně intenzivního období. Léta šedesátá jsme nehodlali v žádném případě glorifikovat, pouze jsme chtěli připomenout vypjatost a šíři, s jakou se tehdy v umění pracovalo. Nechtěli jsme se ohlížet zpět jen s nostalgií, kterou v nás tato „heroická“ doba znovuzrození vyvolává – tento „hřbet 20. století“ můžeme dnes naštěstí vnímat s nadhledem a se značným časovým odstupem. Tehdejší rivalita a neshody ztratily své opodstatnění a umění té doby k nám promlouvá jen svou kvalitou či nemohoucností.

Po více jak dvouletém úsilí vznikl k výstavě rozsáhlý katalog /414 stran/, který finančně zajistil příspěvek od Nadace Nova.

 

Restaurování a péče o sbírku:

V souvislosti s výstavou „Šedesátá“ bylo zrestaurováno desítky děl. Zásahy se děly v různé míře od drobných retuší až po celkové rekonstrukce / Sopko- Zemánek – Koupání/, kdy některé součástí prostorových děl musely být vyrobeny znovu, aby obstály při tak důležité prezentaci. Všechny zásahy opět provedly ak.mal.MGr. Pavel Blattný a ak.mal. Tomáš Lahoda. Rekonstrukci truhlářských prvků prováděl Miloš Věrný, externí spolupracovník NFG při instalaci výstav a restaurování, sádry, kovů a dřeva. Vzhledem l přípravě rozsáhlého katalogu přibylo do dokumentace množství snímků a uměleckohistorických faktů a dokumentů. Také byla významně rozšířena knihovna NFG o svazky související s epochou 60. let, které byly nezbytné pro zpracování katalogu.

V oblasti ochrany sbírky byly opět zkvalitněny úložní prostory a nově zarámována další desítky děl.

 

Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatury:

S jinými institucemi uzavřel NFG 11 smluv o zápůjčce a bylo zapůjčeno 321 děl na výstavy jiných institucí ( včetně výstavy „Šedesátá“)

Spolupráce s nakladateli a vydavateli pokračovala v ještě intenzivnějším tempu než v předešlých obdobích. Za zápůjčky diapozitivů získává NFG jako plnění publikace, v nichž bylo použito snímků z našich fondů.

 

 

 

Pohled do instalace „Šedesátᡓ, Dům umění města Brna

 

V Praze 7.6.2005