2005

 

Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

 Organizační struktura

 Správní rada

 

PhDr.Vadimír Železný          – předseda správní rady

Jan Mach                               – člen správní rady

Prof. Jiří Načeradský           – člen správní rady

 

PhDr.Jitka Vitásková            – revizor

 

PhDr.Magdalena Juříková

ředitelka NFG

  

Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění

20. století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

 

Výstavní činnost:

České umění 1903 – 1939

s podtitulem „Návrat osmi“, /17.4.2005 – 28.11.2005/

Další z pravidelných výstav „ze zlatého fondu“ NFG“ věnovaná klasické moderně.

Po vyřešení právních komplikací byly Anseru Aureus vráceny obrazy zapůjčené na výstavu Českého kubismu do Salzburgu. Díla zakladatelů kubismu v Čechách mohla být tak opět včleněna do výběru toho nejlepšího a tato výstava je přivítala opět v domácím prostředí.

 

 

Emil Filla : Zátiší s terpentýnem, 1914

 

101 + 19 = 120

nejvýznamnějších děl ze sbírky Galerie Zlatá husa

/subjektivní esence / 13.11. 2005– 31.1.2006

Spolu s předsedou správní rady jsme se pokusili vybrat nejvýznamnější díla napříč celou sbírkou od počátku minulého století až do konce 60. let. Jednalo se o malou revizi toho, co pokládáme za skvosty sbírky.

 

Restaurování a péče o sbírku:

V průběhu roku byla restaurována některá díla, která se bohužel vrátila ze zápůjček poškozená. Fotodokumentace byla téměř dokončena, pokračovalo už pouze skenování diapozitivů. Software pro evidenci sbírek ISSO byl přestavěn tak, aby mohl pojmout i obrazovou část v poměrně vysokém rozlišení. Přesun scanů do programu byl téměř dokončen, když se program zhroutil. Byl znovu nainstalován a postupně se doplňuje znovu o obrazové přílohy. Průběžně se doplňují i další data uměleckohistorického charakteru a některé technické údaje, např. protokoly o restaurování. Také byla u mnoha hesel doplněn biografická data.Probíhalo také postupnéí rámování a zasklívaní prací na papíře.

 

Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatury:

S jinými institucemi uzavřel NFG 16 smluv o zápůjčce a bylo zapůjčeno cca 40 děl / některá opakovaně/ na výstavy jiných subjektů .

 

 

Výstava 101 + 19

 

 

PhDr. Jan Dvořák, PhDr.Antonín Hartmann a Prof. František Dvořák na zahájení výstavy

 

 

Pohled do instalace

 

 

 

V Praze 6.6.2006