2008

 

Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

Orgganizační struktura

 Správní rada

 

PhDr.Vadimír Železný          – předseda správní rady

JUDr. Vladimír Zavadil         – člen správní rady

Prof. Jiří Načeradský           – člen správní rady

PHDr.Jitka Vitásková           – revizor

 

PhDr.Magdalena Juříková

ředitelka NFG

 

Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění 20.století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

 

Výstavní činnost:

 

40 a 50 léta ze sbírek Galerie Zlatá husa, Galerie umění Karlovy Vary

5.5. – 22.6.2008

Výstava přizpůsobená prostorám karlovarské galerie představila podobnou kolekci jako výstava spolupořádaná s Galerií hlavního města Prahy v předešlém roce Došlo jen k nepatrným obměnám s ohledem na nedávno v Karlových Varech konanou výstavu Mikuláše a Emily Medkové, jejichž díla už ve varech figurovala. Bylo vystaveno 74 děl.

 

 

Pohled do výstavy v Karlových Varech

 

 

 

"Můj Eretz" fotografie Vladimíra Železného
/ k 60. výročí založení státu Izrael /
12.5. – 30.9.2008

Výstavu uspořádali společně Galerie Zlatá husa, B´nai B´rith Renaissance Praha a KKL-JNF Praha (Keren Keymeth Le Israel, tedy český výbor židovské organizace, která je odpovědná za zalesňování Izraele). Jednalo se o soubor 190 fotografií Vladimíra Železného, které autor v průběhu tří let pořídil v Izraeli a je věnována 60. výročí vzniku Státu Izrael.

Výstava, jejíž kurátorkou byla ředitelka Galerie Zlatá husa Magdalena Juříková, současně připomněla 50 let fotografické práce, byť amatérské, dnešního poslance Evropského parlamentu, pro kterého je fotografování jedním z jeho životních hobby. Představila málo známý a pro veřejnost možná nečekaný rozměr politika, který je spíše spojen s psanou  a televizní žurnalistikou, s popularizací astronomie a astrofyziky a s managementem médií. Je znám také jako televizní komentátor, znalec, milovník a producent vína, v minulosti jako senátor za Znojemsko a nyní jako poslanec hájící euroskeptické pozice v EU. Jako fotograf vystoupil před veřejnost poprvé.

Výstava zahrnovala fotografie pořízené od severní Galileje přes Tel Aviv až po jižní Negev. Obsahovala i snímky z palestinských území, včetně citlivé arabské části Hebronu. Jádrem výstavy byly záběry z  Jeruzaléma, a to židovského, křesťanského i islámského. Téměř polovinu výstavní plochy však zabírá dosud stále otevřený cyklus zachycující duchovně vznícenu atmosféru u Zdi nářků v Jeruzalémě.

 

 

   Fotografie Vladimíra Železného

 

Orbis Artis

Fotografie Jaroslava Brabce a vybraná díla ze sbírek Galerie Zaltá husa

Galerie Zlatá husa 10.10. – 3. 11. 2008


Režisér, kameraman a fotograf Jaroslav Brabec od sedmdesátých let systematicky portrétuje výtvarné umělce, jejichž tvorbu si vážil a obdivoval. Z nezávazného koníčka se postupně vyvinul vážný záměr a vznikl tak rozsáhlý cyklus, který má svoji neobyčejnou dokumentární a zároveň hluboce emotivní hodnotu. Jako pozorovatel za objektivem přistupuje ke svým „objektům“ se skutečným porozuměním. Sám se během času stal poučeným sběratelem umění, který umí výtvarné dílo vnímat v širokých souvislostech a jednotlivé protagonisty umělecké scény může dnes nazývat svými blízkými přáteli. Je zasvěcen do magie jejich tvorby, vidí do mnoha zákoutí jejich duše, proto jsou snímky, které za víc jak třicet let nashromáždil, citlivými záznamy z jejich života, prostředí a věrně zprostředkují habitus všech umělců. Z celé kolekce, která vznikla při příležitosti výstavy v Domě pánů z Kunštátu /Dům umění města Brna/ na sklonku jara 2008, vyzařuje silná vazba k jednotlivým osobnostem a trpělivá snaha odhalovat vnitřní obraz jejich existence. Dokáže se v jejich blízkosti pohybovat s přiměřenou úctou a zároveň s obezřetností odhalit drobné ale zásadní intimity v jejich chování i v jejich pracovním nasazení. Neglorifikuje a nepřestává být kritický, nepostrádá však ani určitý odstup a pochopení pro všechny slabosti a neřesti. Jako filmový tvůrce má rychlý postřeh a daří se mu zaznamenávat charakteristické okamžiky, které často ve zkratce vypoví celý životní příběh. Až na nepatrné výjimky tu funguje vzájemná otevřenost a uvolnění, pocit užitečně a příjemně stráveného času, který oběma stranám přinesl užitek.

Jaroslav Brabec rozšiřuje postupně svou galerii i na stále mladší generace a velmi odpovědně se pustil také do portrétování umělců, kteří žijí v zahraničí jako bývalí emigranti, či dnešní světoběžníci. Dnes je už jeho sbírka natolik rozsáhlá, že ani nebylo možné nezvětšovat všechny fotografie do impozantních rozměrů.

V Galerii Zlatá husa jsme zvolili pozměněný koncept výstavy a spojili jsme fotografie s příslušnou tvorbou portrétovaných umělců do té míry, jak to dovolil obsah našich sbírkových fondů zaměřených na české umění 1908 – 1977. Vznikla atraktivní kombinace konkrétních artefaktů s portréty, která vytváří atmosféru plnou emocí. Řada výtvarníků už žije pouze v našich vzpomínkách a tady jsou opět přítomni v plné životní síle spolu s vynikajícími ukázkami své práce. Vzniká zajímavá konfrontace obsahu díla a charakteru osobnosti na fotografii jako lákavá příležitost poměřovat dílo a osobnost. Pro mladší generace je pak výstava příležitostí seznámit se blíže s osobností umělců, kteří většinou figurují v jejich představách pouze jako jména. Zde ještě navíc mohou navštívit zároveň i jejich ateliéry, které Jaroslav Brabec vnímá jako podstatnou charakteristiku každého z nich.

 

 Fotografie Jaroslava Brabce / Adriena Šimotová a Jan Zrzavý/

 

  

 Z instalace výstavy Orbis Artis

 

Restaurování a péče o sbírku:

Pokračovaly restaurátorské práce na dílech, která neputovala po výstavách v případech, že byly objeveny některé nedostatky při jejich revizi v depozitářích a na nových přírůstcích, které to vyžadovali. Na výstavě Františka Foltýna v Moravské galerii v Brně došlo k poškození obrazu Přívoz, který byl po vrácení zpět restaurován Mgr. Pavlem Blatným, stálým spolupracovníkem GZH. Na výstavě Exotismy v Českém výtvarném umění, která byla putovní, došlo k vážnému poškození plastiky Stanislava Kolíbala Torzo s rukama v bok, když při nešetrné manipulaci byla ulomena jedna z rukou. Dílo bylo restaurováno ve slévačské dílně Miloše Vacka, rovněž stálého spolupracovníka GZH a patinováno Milošem Věrným. 

V redakci datového katalogu sbírky byly průběžně doplňovány nové údaje k jednotlivým dílů získané studiem nově vydané literatury a časopiseckých studií, včetně doplnění zbývajícího obrazového materiálu a nových přírůstků sbírky.

 

Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatu

NFG uzavřel v loňském roce 12 smluv s vypůjčiteli a zapůjčil celkem 114 děl. Spolupráce s vydavatelstvími pokračovala standardními metodami.

  

Publikační činnost

Ve spolupráci s českou gumárenskou společností byl vydán kalendář.

Na rok 2009. Za GZH byl zpracován edičně a textově a způjčili jsme řadu reprodukcí.

 

V Praze dne 6.3.2009