2006

 

 Výroční zpráva Nadačního fondu Galerie

 Organizační struktura:

Správní rada

 PhDr.Vadimír Železný          – předseda správní rady

Jan Mach                               – člen správní rady

Prof. Jiří Načeradský           – člen správní rady

PhDr.Jitka Vitásková            – revizor

 

PhDr.Magdalena Juříková

ředitelka NFG

  

Nadační fond Galerie vznikl za účelem správy, péče a propagace sbírky českého umění 20.století, která je majetkem fy Anser Aureus, a.s.

 

Výstavní činnost:

 

Práce na papíře , Galerlie Zlatá husa 21.2. – 31.9.2006

Společnost během let sbírkotvorné činnosti získala řadu významných prací na papíře, které nebyly dosud přístupné veřejnosti. Grafika, kresby a malby na papíře byly v průběhu existence NFG postupně restaurovány a rámovány a vznikla tak rozsáhlá a kvalitní kolekce, která mapuje velmi podrobně a paritně vývoj českého umění od počátku dvacátého století až do sedmdesátých let. Výstava tak představila řadu dosud nepublikovaných a vzácných děl / např.Adolf Gärtner/ ve vývojově řazené expozici, která proběhla v obou patrech Galerie Zlatá husa.

 

 

 Adolf Gärtner, Podobizna dívky, /1913/

 

 

„Lásky hry osudné“, Městská knihovna Most 9.5. – 9.6.2006

 Výstava menšího rozsahu koncipovaná k měsíci Máji – měsíci lásky s milostnou tématikou v podání předních osobností meziválečné avantgardy ze sbírek A.A.proběhla v režii GZH v mostecké knihovně a přinesla tak do regionu významná díla dvacátých a třicátých let. S knihovnou byla ústně uzavřena dohoda o další spolupráci v budoucnu v rámci soustavné snahy GZH propagovat nejen vlastní sbírku samotnou mimo metropoli, ale přinášet kvalitní díla na místa, kde jsou zápůjčky podobného charakteru téměř nedostupné.

 

Pohled do výstavy v knihovně v Mostě

 

 

„Šedesátá“ Galerie umění Karlovy vary 9.3. – 30.4.2006

Částečně redukovanou podobu výstavy, která proběhla v roce 2004 v Domě umění města Brna, hostila karlovarská galerie ve třech svých výstavních sálech. Stala se tak prvním projektem, který zahájil dlouhodobou spolupráci s výhledem na další projekty ať už reprízované či autenticky vzniklé pro tuto příležitost. Zdejší publikum bylo velice vděčné za vzpomínku na zlaté období českého výtvarného umění.

 

Pohled do instalace výstavy „Šedesátá v Karlových Varech

 

  

Výstava Klenoty českého výtvarného umenia II. 1957 – 1978

Pálfyho palác Bratislava 23.5. – 20.8.2006

 Galéria mesta Bratislavy uspořádala ve spolupráci s Galerií Zlatá husa rozsáhlou výstavu věnovanou výraznému období od nástupu aktuálních trendů koncem padesátých let až po závěr sedmdesátých let. Všechna díla vystavená při této příležitosti byla výhradně zapůjčena z fondu Anser Aureus a navazovala na předchozí výstavu z fondů českých regionálních galerií, která představila meziválečnou avantgardu. Vzhledem k rozsahu výstavy patřila tato událost k několika málo významným projektům exponujícícm české umění na Slovensku od rozdělení obou států a přispěla k obnovní kulturních kontaktů na výtvarném poli, na kterém je poněkud méně frekventovaný styk na rozdíl od hudby či divadla, které jsou dodnes velmi živě sledovanými na obou stranách.

 

 

Před vernisáží v Pálfyho paláci, Bratislava

 

 

Máj Karla Hynka Máchy, Muzeum Bělá pod Bezdězem od 24.6 – 1.10.2006

Soukromá sbírka Dr. Železného obsahuje kromě jiných vzácných tisků také téměř úplný soubor vydání Máchova Máje v Čechách. Galerie Zlatá husa byla požádána, aby spolupracovala na výstavě této vzácné kolekce na místě, kde je Máj doma, v Muzeu v Bělé pod Bezdězem. Spolu s kurátory muzea byly vybrány nejzajímavější vydavatelské počiny v historii a vystaveny během celé sezóny na zámku v Bělé. Na zahájení výstavy promluvil i sběratel Dr. Železný k významu této knihy v české historii a společnosti i ke sběratelskému aspektu kolekce.

 

Vernisáž výstavy v Bělé pod Bezdězem

 

 Dílo Bedřicha Dlouhého a Aleše Veselého

ze sbírky Galerie Zlatá husa 12.11. – 28.2.2007

Galerie Zlatá husa systematicky vystavuje monografické kolekce většího rozsahu, které se podařilo během existence sbírky nashromáždit od některých žijících autorů generace 60.let. Obě kolekce Dlouhého i Veselého mají nejen mimořádný rozsah ale i kvalitu a nakonec i časové rozpětí, neboť sledují jejich práci v rozsahu více jak třiceti let. Patří k největším kolekcím obou autorů v soukromých rukou a přesto, že důraz je kladen na tvorbu z let šedesátých, představují i nebývale ucelený obraz jejich díla. Sbírka obsahuje dokonce i některá monumentální díla Aleše Veselého, který proslul svými sochařskými a enviromentálními projekty zasahujícími do krajinných celků.

 

 Prof.Aleš Veselý na vernisáži svých děl v Galerii Zlatá husa

 

 Bedřich Dlouhý mezi svými díly na vernisáži

 

Restaurování a péče o sbírku:

V souvislosti s výstavou Práce na papíře byla téměř zcela dokončena restaurátorská péče o tuto nesnadno udržovatelkou oblast a zbylo jen málo položek, které zůstaly nezarámovaný. V rámci ošetření děl bylo prováděno odkyselení podložek, pořízeny nové pasparty musejních kvalit. Některá díla byla doplněna v místech s chybějícím materiálem a prošla všemi potřebnými restaurátorskými kroky, které prováděly odborné pracovnice z dílny Národního muzea. Rámovaní a výběr paspart provedla firma IMPOGRAPHO – Mácha z Dobříše, s kterou GZH spolupracuje už řadu let.

Restaurátorské práce pokračovaly i na dílech, která neputovala po výstavách v případech, že byly objeveny některé nedostatky při jejich revizi v depozitářích a na nových přírůstcích, které to vyžadovali. Na výstavě v Bratislavě došlo vlivem nešetrné manipulace k poškození plastiky Věry Janouškové Modrá hlava, která byla restaurovaná naším externím spolupracovníkem Milošem Věrným ihned na místě a po návratu bylo toto lokální poškození ještě znovu stabilizováno. 

V ostatní péči bylo dosaženo výrazného nárůstu obrazové dokumentace sbírky v elektronickém systému ISSO, který umožňuje stále snadnější orientaci v rozrůstající se sbírce.

  

Zápůjčky děl na výstavy jiných subjektů, spolupráce s nakladateli uměleckohistorické literatury:

S jinými institucemi uzavřel NFG 10 smluv o zápůjčce a bylo zapůjčeno  děl 539 děl na výstavy jiných institucí ( včetně výstavy Máj Karla Hynka Máchy.)

Spolupráce s nakladateli a vydavateli pokračovala i v letošním roce a za zápůjčky diapozitivů získává NFG jako plnění všechny publikace, v nichž bylo použito snímků z našich fondů.

  

V Praze 1.3.2007